strategisk TANKE:

Strategien_web_norsk..JPG

 

Ut fra at det er store globale teknologiskift gående så ser man at gjennom kombinasjonen av digitalisering av produkter og store tilgjengelige datamengder ligger det til rette for å skape helt nye forretningsmodeller basert på faktabaserte beslutninger og sanntidsinformasjon.

Utvikling av høyteknologiske produkter er nå mulig både billigere, raskere og med dramatisk bedre kvalitet enn bare for et tiår siden. KAPABL ser at denne utviklingen skaper muligheter også for bransjer som tidligere ikke hadde ressurser eller kompetanse til å ta i bruk denne type teknologi. Nå er den tilgjengelig for "alle".

Basert på høyere kapasitet på skybaserte prosessorer, overføringshastigheter og lagring er demokratiseringen av datamengder kommet så langt at det meste er mulig også for små bedrifter.