Kapabel (fra latin "capabilis", romslig) betyr dyktig, å mestre, å ha makt og evne, effektiv, kompetent - Store Norske Leksikon

 

KAPABL er et innovasjonsselskap som leverer dataanalyse, produktutvikling og forretningsutvikling med den hensikt å skape bærekraftige produkter og tjenester for nasjonale og internasjonale profesjonelle kunder.

 

OM KAPABL

Finn ut hva som driver hverdagen i selskapet. Tanken er å bidra til økt innovasjonshastighet gjennom forståelse av store datamengder og kombinere digitale verktøy med fysiske prototyper.

Sjekk ut →

tjenester

Finn ut hvilke tjenester KAPABL jobber med og om det er interessant for din bedrift. Kombinasjonen av Analytics, Product- og Businessdevelopment kan være veien å gå.

Sjekk ut →