Gjennom mange års arbeid innen forretningsutvikling ser man nå at nye teknologier, spesielt innen digitale løsninger åpner opp for helt nye forretningsmodeller.

Målet med Business Development er å utvikle og forbedre forretningsmodeller generelt, men gjerne også basert på produkter med flerfunksjonalitet og IoT-løsninger.

KAPABL jobber med bedrifter som har behov for nye eller justerte forretningsmodeller innen de fleste bransjer, og ser spesielt at aktører innen miljøteknologi, SMB, industri, landbruk/jordbruk og oppstartsselskaper er i posisjon til å dra nytte av nye forretningsmodeller.

KAPABL bidrar med:

 • Ny teknologi for nye forretningsmodeller
 • Nettverksmodellering
 • Distribuerte forretningsmodeller
 • Bruk av prediksjonsmodeller
 • Oppdragsbasert prosjektledelse og bedriftsrådgivning

Egne ressurser:

 • Spisskompetanse i faget
 • Strategisk utviklingsforståelse
 • FoU-forståelse
 • Sterkt relasjonsnettverk

Nettverksressurser:

 • Strategikompetanse NHH
 • FoU-nettverk (NTNU, Sintef)
 • Innovasjonsstrukturer i regionen
 • TTO, Kapitalfond og investorer
 • Internasjonale strategiselskaper