Med utgangspunkt i arbeid med stokastiske modeller og multivariate datanalyser i større prosjekter er det bestandig like magisk å se hva datamengder kan fortelle oss, og hvor man kan benytte store datamengder til å få informasjon som man ikke trodde var tilgjengelig. 

Målet med Analytics er å utvikle modeller for bruk av BigData Analytics i blant annet markedene miljøteknologi, SMB, industri, landbruk/jordbruk og oppstartsselskaper.

Kapabl har både egne produkter og tilbyr kundeoppdrag:

 • Business Intelligence - løsninger ut fra store datamengder
 • Multivariat data-analyse
 • Modellering (stokastikk, simulering)
 • Ta i bruk eksisterende teknologi og API'er
 • Machine Learning for utvikling av prediksjonsmodeller

Egne Ressurser:

 • Spisskompetanse i faget
 • FoU-forståelse
 • Infrastruktur og verktøy (PowerBI, Azure, etc)
 • Sterkt relasjonsnettverk

Nettverksressurser:

 • IT-bedrifter på alle nivåer
 • FoU-nettverk (NTNU, Sintef)